Author: admin

Meghívó életviteli előadásra

A Szomszédolás a Kapos-Völgyében című projekt keretében Kisgyalán Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt a 2022. január 13-án, csütörtökön tartandó Életviteli előadásra. IDŐPONT: 2022. JANUÁR 13. – 16:00 HELYSZÍN: KISGYALÁN, SZABADSÁG TÉR 15. PROGRAM: POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS KOCKÁZATAI – ELŐADÓ: DR. SZARKA ÁGNES KÖTETLEN BESZÉLGETÉS Kisgyalán, 2022. január 7....

Read More

Hőségriasztás!

Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás kapcsán felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kánikula bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok ilyenek például a csecsemők és a fiatal kisgyermekek, a fiatalok, a 65 évnél idősebbek, fogyatékosok, valamint a szívbetegségekben és magas vérnyomásban szenvedők. Tanácsok mindenkinek: A kánikulai meleg kedvezőtlenül hat mindenkire, de elsősorban a fizikai munkát végzők szervezetére, és ez igaz mind a szabadban, mind a zárt térben dolgozóknál. Az idősek körében a tartósan magas hőmérséklet szív-, érrendszeri panaszokat, okozhat. Ezek jelentkezésekor javasoljuk, hogy haladéktalanul keressék fel kezelőorvosukat. Szívgyógyszereket szedő betegek kérjék ki ezzel kapcsolatban kezelőorvosuk tanácsát. Az idősek kánikula idején tartózkodjanak hűvös helyen, kerüljék a szervezetüket terhelő fizikai munkát. Zuhanyozzanak naponta többször langyos vízzel. A kánikula idején mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadékbevitelre, szükség szerint a szokásos mennyiség többszörösére is szükség lehet. Fontos a só pótlása is! Kerüljük a tűző napon való tartózkodást 11 és 15 óra között, mivel ilyenkor fokozódik a napszúrás veszélye. A káros UV-B sugárzás ellen védjük bőrünket napvédő krémmel és megfelelő, világos színű, természetes alapanyagú (lehetőleg az egész testet fedő) ruházattal, arcunkat széles karimájú vagy ellenzős sapkával, kalappal, szemünk védelméről gondoskodjunk UV szűrős napszemüveggel. Lehetőleg éjjel szellőztessenek! Célszerű az ablakokat nappal...

Read More

Oltóbusz érkezik Igalba

  Oltóbusz érkezik Igalba 2021. június 6-án (vasárnap) 8:00 – 17:00 óráig, ahol JANSSEN egy adagos vakcinával történik az oltás.   Kisgyaláni lakosok részére kijelölt időpont: 10 óra Ettől függetlenül a lakosok természetesen a meghirdetett időintervallumon belül bármikor érkezhetnek.   Helyszín: Arany János Művelődési Ház Igal, Szent István u. 89.   Kérjük éljen a lehetőséggel!   Részvételi szándék jelzése és további információ: Göllei Közös Önkormányzati Hivatal +36 82 704 565     ...

Read More

Hirdetmény az általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Hirdetmény a Kaposvári Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kaposvári Tankerületi Központ, a 2021. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozásának rendjét a jelen hirdetményben teszi közzé.   A beiratkozás idejét a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§-a határozza meg. A 2021/2022. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2021. április 15. (csütörtök) 2021. április 16. (péntek) A szülő vagy törvényes képviselő a tanköteles korban lévő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (életvitelszerű ott lakás) vagy a választott iskola első évfolyamára.   A Rendelet 23. § (3) bekezdése továbbá a 83.§ (1) és (3) bekezdési értelmében az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz.   A döntést írásba kell foglalni és azt írásban kell közölni.   Az Nkt. 37§ (2) bekezdése előírja, hogy az iskola döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül - a tanuló érdekében eljárást indíthat. Az Nkt. 37§ (3)...

Read More

Tájékoztatás kerti hulladék égetéséről

Tisztelt Lakosság, Az 549/2020 (XII.2.) és az 550/2020 (XII.2.) Korm. rendeletek rendelkezéseinek megfelelően a településen az avar és kerti hulladék égetése a veszélyhelyzet megszűnéséig (2021. február 8.) a korábbiaknak megfelelően történhet. Az alábbi linken ellenőrizhető a megyékre kiadott tűzgyújtási tilalom: https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep   Tisztelettel, Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet jegyző...

Read More

Határidő változás a fúrt kutak bejelentésének ügyében

Három évvel kitolódik, 2023 végére módosul az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra Magyarországon. Erről a parlament döntött még május 19-én, kedden, amikor jóváhagyta a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által a kormány nevében még április 28-án a parlamentnek benyújtott, de Pintér Sándor belügyminiszter által készített T/10309 számú törvényjavaslatot, ennek részeként pedig a vízgazdálkodási törvény módosítására vonatkozó 20. paragrafust. Az említett paragrafus szerint: A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi … törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód 3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.” A javaslat indoklása szerint a hosszabbítást a járvány gazdasági hatásai indokolják, illetve az, hogy az állampolgárok kötelezettségein könnyítsenek. Legutóbb 2018-ban módosították a vízgazdálkodási törvényt, akkor 2020 december 31-ig adtak haladékot a fúrt kutak tulajdonosainak a bírság alóli felmentést biztosító vízjogi fennmaradási engedély beszerzésére. A most elfogadott törvényjavaslat általános vitája már május 5-én lezajlott. A részletes vitában módosító indítvány a 20. §-hoz nem érkezett, így a fennmaradási engedély kérelmezésének határidejét 2023 végéig...

Read More

Tájékoztatás a koronavírus védekezéssel kapcsolatban

Tisztelt Lakosság! A rendkívüli helyzetre való tekintettel Önkormányzatunk a koronavírus védekezéssel kapcsolatban korlátozott számban szájmaszkot szerzett be. A szájmaszk mosható, ezáltal többször is felhasználható. A Kormány, felhívása alapján javasolja az állampolgároknak, különösen az idős korúaknak, hogy maradjanak otthon. Kijárási korlátozás lép életbe március 28-tól április 11-ig. Abban az esetben, ha a lakhelyet a létfenntartás miatt el kell hagyni (Pl. boltba menni.), mindenképpen szájmaszk használata ajánlott. Önkormányzatunk további maszkok beszerzését tervezi, hogy minden lakost el tudjunk látni vele. Továbbra is igénybe vehető a élelmiszer bevásárlás szolgáltatásunk, amit a Hivatalsegéd a közmunkások közreműködésével végez. A Gyógyszerek kiváltását és az étkeztetést a falugondnok végzi.   Hivatalsegéd: 06 30 309 8594. Falugondnok: 06 30 309 8602 Polgármester: 06 30 976 1826   Kérem a kijárási korlátozás betartását. Kisgyalán 2020.03.27.   Horváth Zoltán polgármester   A K O R M Á N Y ------------------- rendelete a kijárási korlátozásról A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. (2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell. 2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 3. § A lakóhely,...

Read More

Tájékoztatás időskorúak részére történő bevásárlásról

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányzati intézkedéseknek, valamint az Operatív Törzs javaslatainak megfelelően Kisgyalán községben az időskorúak ellátásában igény szerint Kisgyalán Község Önkormányzata részt vesz a rendkívüli helyzet idején. Mivel az idős korúaknak nem javasolt a lakhely elhagyás a korona vírus veszély miatt, ezért azon személyeknek, akiknek nincs helyben lakó fiatalabb családtagjuk, igény szerint az Önkormányzat biztosítja a napi bevásárlás lebonyolítását. Aki nem kívánja elhagyni a lakhelyét, de a szükséges árut a helyi boltban be kívánja szerezni, kérem, hívja a Hivatalsegédet a 06 30 3098594 telefonszámon. A Hivatalsegéd a Közmunkások közreműködésével a boltból az árut az Önök lakhelyére viteti, bevásárol Önöknek. A gyógyszer kiváltást a szokott módon a Falugondnok intézi. Telefonszáma: 06 30 3098602 Amennyiben egyéb igény merülne fel, úgy a 06 30 9761826 telefonszámon hívjanak. Kisgyalán, 2020. március 24.   Tisztelettel: Horváth Zoltán...

Read More

Könyvtár zárva tartás és polgárőr gyűlés elmaradása

Tisztelt Lakosság!   Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányzati intézkedéseknek, valamint az Operatív Törzs javaslatainak megfelelően: a 2020. március 17. napjától a könyvtár határozatlan ideig zárva tart a 2020. március 21. napjára meghirdetett polgárőr gyűlés elmarad   Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!   Tisztelettel: Horváth Zoltán polgármester  ...

Read More

A személyes ügyintézés szüneteltetése

Tisztelt Lakosság!   Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányzati intézkedéseknek, valamint az Operatív Törzs javaslatainak megfelelően a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban a következő intézkedések lépnek életbe 2020. március 16. napjától:   A járványügyi helyzetre való tekintettel a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban (7272 Gölle, Petőfi u. 2/b.) valamint a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltségén (Szentgáloskér, Kossuth Lajos u. 3.) – összhangban az országos intézkedésekkel – a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a személyes ügyintézés szünetel. Helyette telefonos, e-mailes vagy postai ügyintézést lehetséges igénybe venni. Személyes ügyintézésre – csak rendkívüli esetben – 2020. március 16. napjától telefonos egyeztetést követően kerülhet sor.   Göllei Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei: Postacím: 7272 Gölle Petőfi u. 2/b Telefon: 82/374-016; 30/219-4064 E-mail: Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek: polgarmester@golle.hu Jegyző hatáskörébe tartozó ügyek: jegyzo@golle.hu Szociális, hagyatéki- és anyakönyvvel kapcsolatos ügyek: golleszoc@kapos-net.hu Adóügyek: golleado@kapos-net.hu   Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltség elérhetőségei: Postacím: 7465 Szentgáloskér , Kossuth u. 3. Telefon: 82/ 704-565; 30/6289473 Email: szentgalosker@somogy.hu; borbelyne@szentgalosker.hu   Kérem, hogy ügyintézés céljából fenti elérhetőségeinken keressenek minket! Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!   Tisztelettel:   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet jegyző  ...

Read More