Vendéglátó üzletek 2024. évi hatósági ellenőrzési terve

Vendéglátó üzletek 2024. évi hatósági ellenőrzési terve

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 27. § (5)-(8) bekezdése éves ellenőrzési terv készítésének kötelezettségét írja elő.

A Kormányrendelet követelményeinek megfelelően, az abban rögzített szempontok figyelembevételével – a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések 2024. évi ellenőrzési tervét, mely meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát, az ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az ellenőrzések ütemezését, eszközét, módját és szempontrendszerét – az alábbiak szerint adom ki.

Kisgyalán_vendéglátás_ellenőrzési terv_2024_év_aláírt