Author: admin

Polgármester- és képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásszámok megállapítása

Közlemény A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Kisgyalán községben polgármesterjelölt az, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a, azaz: 7 fő képviselőjelölt az, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a, azaz: 3 fő jelöltnek ajánlott. Kisgyalán - Polgármester- és képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásszámok megállapítása A4 ajánlóív igénylése nyomtatvány képviselő- és polgármester-ajánláshoz   Gölle, 2019. augusztus 8.   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet HVI vezető...

Read More

EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2019

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára, vasárnapra tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását. A választásra jogosultakról, a benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekről a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat.   Mikor lesznek a választások? Az európai parlament magyar tagjaira 2019. május 26-án reggel 6:00 és este 7:00 óra között lehet szavazni. Hol szavazhatok? A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak. A szavazókör címét megtalálja az értesítőn, melyet április elejéig kell megkapnia. Amennyiben a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem a kijelölt szavazókörben, hanem egy másik magyarországi szavazókörben szeretne szavazni, akkor átjelentkezési kérelemmel élhet. Az átjelentkezési kérelmet március 21-től május 22-én (szerdán) 16 óráig lehet benyújtani személyesen, postán vagy interneten a www.valasztas.hu oldalon. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a választás napján Magyarország külképviseletein (nagykövetségein, konzulátusain) is szavazhat. Ilyen kérelmet március 21-től május 17-én (pénteken) 16 óráig lehet benyújtani személyesen, postán vagy interneten a www.valasztas.hu oldalon. Kire szavazhatok? A bejelentett pártok listája itt megtekinthető: http://www.valasztas.hu/bejelentett-partok_ep2019 További hasznos információk: https://www.europai-valasztasok.eu/ A GÖLLEI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI Göllei Helyi Választási Iroda HVI Vezető: Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet Cím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b. Telefon: +36 (82) 374 016 Mobil: +36 (30) 219 4064 Fax: +36 (82) 374 016 E-mail: jegyzo@golle.hu  KÉRELMEK BENYÚJTANDÓK (EREDETI, ALÁÍRT PÉLDÁNYBAN): Jagados Roland  HVI munkatársnál Telefon: +36 (82) 374 016 Mobil: +36 (30) 219 4064 Fax: +36 (82) 374 016 E-mail: hvi@golle.hu Mozgóurna igénylése online (ügyfélkapus azonosítás nélkül) és levélben (tájékoztató megtekintése a benyújtás...

Read More

A képviselő-testület tagjai számának meghatározása

GÖLLEI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b. Tel: +36 82 374 016, mobil: +36 30 219 4064 e-mail: jegyzo@golle.hu   4/2019. (II.12.) HVI határozat iktatószám: GKH/30-4/2019.                    Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának meghatározása   H A T Á R O Z A T   Kisgyalán község közigazgatási területén a 2019-2024-es választási ciklusra egyéni listás választási rendszerben 4 fő települési képviselő kerül megválasztásra a község képviselő-testületébe.   A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.   E határozat a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal épületének (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.kisgyalan.hu) kerül közzétételre. A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3 napon belül, azaz legkésőbb 2019. február 15. napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához. A kifogást írásban – személyesen, levélben vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi címmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló...

Read More

Idősek Napja

Kisgyalán Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében tisztelettel és szeretettel meghívom Kisgyalán nyugdíjas lakosait a 2018. december 14-én (pénteken) 15.00 órakor a Kultúrházban tartandó Idősek Napja rendezvényre! Horváth Zoltán polgármester...

Read More

Közmeghallgatás

Kisgyalán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2018. december 13. napján (csütörtök) 17 órától a Kultúrházban (Szabadság tér 15.). Napirendek: Beszámoló az Önkormányzat elmúlt egy éves munkájáról Lakossági kérdések, hozzászólások Mindenkit tisztelettel várnak a község képviselői! Horváth Zoltán polgármester...

Read More

TÁJÉKOZTATÁS KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.   Milyen engedélyt ad ki a jegyző?   A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges   olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai...

Read More