Hírek

Tájékoztatás a szabadvezeték alatt telepíthető és megtartható fafajtákról, és ezen fák kivágásának, illetve gallyazásának rendjéről

Tájékoztatás a szabadvezeték alatt telepíthető és megtartható fafajtákról, és ezen fák kivágásának, illetve gallyazásának rendjéről   Az E. ON Zrt. és a Zúzda Kft. megkeresésére figyelemmel ezúton tájékoztatom a Lakosságot, hogy a kis-, közép-, szigetelt villamos hálózati vezetékek 5 méteres védőtávolságán belül csak az engedélyezett körbe tartozó fafajták ültethetőek és tarthatóak meg. Az önkormányzatok kezelésében, illetve magánterületen elsősorban az önkormányzat és a tulajdonos kötelessége a növényzet eltávolítása a biztonsági övezetből. Amennyiben az önkormányzatnak vagy a magánszemélynek nincs kapacitása a gallyazás, illetve a növényzet eltávolításának kivitelezésére, úgy azt csak gallyazással foglalkozó minősített vállalkozó végezheti el. A növényi hulladékok elszállítása közterületen az önkormányzat, magánterület esetén a tulajdonos kötelessége. Amennyiben az említett feladatnak nem tudnak eleget tenni, kérem keressék a feladat elvégzésére minősítéssel bíró Zúzda Kft.-t. (7261 Taszár, 150/360 hrsz.) Amennyiben az érintett terület tekintetében nem érkezik visszajelzés, hogy az önkormányzat, vagy ingatlan tulajdonos végzi el a szükséges munkálatokat a szolgáltató azt – esztétikai szempontok figyelmen kívül hagyásával – elvégezteti! Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét! Segítő közreműködésüket tisztelettel köszönöm! Kelt: Gölle, 2024. június 9. Dr. Hegedüs István Dániel s. k., jegyző   Fakivágás_EON_hirdetmény_2024...

Read More

Pályázat előtti igényfelmérés

Tisztelt Kisgyaláni Lakosok! Taszár, Gölle, Fonó és Kisgyalán Községi Önkormányzatok közös konzorcium keretében pályázatot szeretne benyújtani Helyi kulturális és humán szolgáltatások fejlesztésének támogatására (Helyi humán fejlesztések TOP_Plusz-3.1.3-23). Célunk felmérni a települések lakossága körében, hogy az egyéneket érintő mely területeken van igény fejlesztési programok, programsorozatok kidolgozására és lebonyolítására. Szeretnénk megkérni a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse a pályázatunk összeállítását! A kérdőív kitöltése alig 2 percet vesz igénybe. Minél többen tudják kitölteni, annál jobb képet kaphatunk a helyi igényekről.   Kérjük, hogy 2023. november 30-ig töltsék ki az űrlapot az alábbi linkre kattintva: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_2fQO46HsS6jBRfE_TkEyUQ7fj8nwgZC8W0Yg5foNaM_jLQ/viewform   Köszönjük, hogy a kérdőívvel segíti munkánkat!   Tisztelettel, Horváth Zoltán polgármester...

Read More

Tájékoztatás a téli igazgatási szünetről

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó községi önkormányzatok képviselő-testületei 2023. december hónap 21. napjától 2024. január hónap 5. napjáig igazgatási szünetet rendeltek el. Az igazgatási szünet ideje alatt a személyes ügyintézés szünetel, a Hivatal ügyfeleket nem fogad! A halasztást nem tűrő ügyekben – haláleset anyakönyvezése – ügyelet biztosításával, telefonos egyeztetést követően van mód ügyintézésre. Az igazgatási szünet ideje alatt az alábbi elérhetőségeken érhetőek el az ügyeleti rendszerben beosztott kollégák: E-mail: hivatal@golle.hu és jegyzo@golle.hu Telefon: +36 (30) 219 4064 Tekintettel az év végén megnövekedő ügyintézési teherre és a sűrű menetrendre kérem, hogy halasztást nem tűrő ügyeik elintézését ne hagyják az utolsó pillanatra! Megértésüket és segítő közreműködésüket a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője nevében tisztelettel köszönöm! Kelt: Gölle, 2023. november hónap 16. napján, csütörtökön     Dr. Hegedüs István Dániel s.k., Jegyző GKH_2023_igazgatásiszünet...

Read More

Ügyfélfogadási szünet 2023. június 28-án

Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal és a Szentgáloskéri Kirendeltsége 2023. június 28-án, szerdán technikai okok miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.   Dr. Hegedüs István Dániel s.k., jegyzői feladatok ellátásával megbízott hatósági ügyintéző...

Read More

Tájékoztatás a 2023. évi nyári igazgatási szünetről

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó községi önkormányzatok képviselő-testületei a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörükben eljárva 2023. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 25. napjáig a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban és a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltségén igazgatási szünetet rendeltek el. Az igazgatási szünet időtartama alatt a személyes ügyintézés szünetel, a Hivatal ügyfeleket nem fogad! A halasztást nem tűrő ügyek elintézésére – haláleset anyakönyvezése – telefonos egyeztetést követően van lehetőség. A telefonos ügyelet elérhetősége hétfőtől – péntekig 10:00 – 14:00 Mobil: +36 (30) 219 4064   Megértésüket, segítő közreműködésüket és belátásukat a közfeladatok ellátásában részt vevő tisztviselők nevében köszönöm!     Dr. Hegedüs István Dániel s.k., jegyzői feladatok ellátásával megbízott hatósági ügyintéző ...

Read More

Pályázat jegyző munkakör/feladatkör betöltésére

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  15869 Intézményi iktatószám:  G/371/2023 ÁLLÁSPÁLYÁZAT GÖLLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Jegyző Munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.) Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő Munkavégzés helye:  Gölle Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Gölle, Büssü, Kisgyalán és Szentgáloskér települések által létrehozott intézmény, vezetője a jegyző. A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.A próbaidő időtartama: 6 hónap. A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton Gölle Községi Önkormányzat címén 7272 Gölle, Petőfi S. u. 2/b . Novák Márk polgármester részére címezve. Feltételek, előnyök Pályázati feltételek Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:   Büntetlen előélet   Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása   Erkölcsi bizonyítvány Elvárt végzettség/képesítés:   Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Üzleti ismeretek, ügyitel és jog, tovább nem bontható, Kttv. 247. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak. Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3 Pályázat elbírálása során...

Read More

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tisztelt Kisgyaláni Lakosok!   Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalnál 2022. év december 22. napjától 2023. év január hónap 06. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünetet megelőző utolsó munkanap 2022. december 21. az azt követő első munkanap 2023. január 9. Az igazgatási szünet időtartama alatt a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik. Az igazgatási szünet tartama a határidőkbe nem számít bele. Az igazgatási szünet ideje alatt haláleset, születés anyakönyvezésének, illetve közeli halállal fenyegető állapot esetén házasságkötés ügyintézése céljából telefonos elérhetőség megadásával, ügyeleti rendszerrel biztosított az anyakönyvi igazgatási feladatok zavartalan ellátása. A fentebb megjelölt ügycsoportokba nem tartozó ügyekben az anyakönyvi igazgatás is szünetel. Az igazgatási szünet tartama alatt az anyakönyvi ügyeletet Hegedüs István Dániel anyakönyvvezető látja el. Elérhetősége: +36 30 559 3833. Tisztelettel megkérem a lakosságot, hogy ügyeik elintézését ne hagyják az utolsó pillanatra! Támogató megértésüket Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében köszönöm!     Horváth Zoltán s.k., Kisgyalán község polgármestere...

Read More

Tájékoztatás a 2022. évi népszámlálásról

A népszámlálás időtartama Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket. Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet. November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek ennek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg. A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk.   2022. október 17. és november 20. között az Ön kérdezőbiztosa Kisgyalánban: Szente Viktória   Amit a 2022. évi népszámlálásról tudni érdemes A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. A népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámlálás eredményei számos területen hasznosulnak: Adatai megbízható alapot nyújtanak a településünket és a szűkebb lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Fontos információval szolgálnak a helyi ellátási, szolgáltatási igényekről. Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb csoportjait, például a fogyatékossággal élőket, a nemzetiségi, vallási közösségeket. A népszámlálásból nyert információk segítik a vállalkozásokat is, ezek ismeretében biztosabban tervezhetik például egy új üzlet megnyitását, vagy...

Read More

Értesítés földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.   A kezelés pontos időpontja: 2022. július 20. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2022. július 21-22. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.   Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.   A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/ hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.   A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.   A szúnyoggyérítéssel érintett területek: [caption id="attachment_186" align="aligncenter" width="879"] Kisgyalán 20 ha[/caption] Kisgyalán, 2022. július 19.   Horváth Zoltán polgármester...

Read More

Meghívó életviteli előadásra

A Szomszédolás a Kapos-Völgyében című projekt keretében Kisgyalán Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt a 2022. január 13-án, csütörtökön tartandó Életviteli előadásra. IDŐPONT: 2022. JANUÁR 13. – 16:00 HELYSZÍN: KISGYALÁN, SZABADSÁG TÉR 15. PROGRAM: POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS KOCKÁZATAI – ELŐADÓ: DR. SZARKA ÁGNES KÖTETLEN BESZÉLGETÉS Kisgyalán, 2022. január 7....

Read More