Tájékoztatás a szabadvezeték alatt telepíthető és megtartható fafajtákról, és ezen fák kivágásának, illetve gallyazásának rendjéről

Tájékoztatás a szabadvezeték alatt telepíthető és megtartható fafajtákról, és ezen fák kivágásának, illetve gallyazásának rendjéről

Tájékoztatás
a szabadvezeték alatt telepíthető és megtartható fafajtákról, és ezen fák kivágásának, illetve gallyazásának rendjéről

 

Az E. ON Zrt. és a Zúzda Kft. megkeresésére figyelemmel ezúton tájékoztatom a Lakosságot, hogy a kis-, közép-, szigetelt villamos hálózati vezetékek 5 méteres védőtávolságán belül csak az engedélyezett körbe tartozó fafajták ültethetőek és tarthatóak meg.

Az önkormányzatok kezelésében, illetve magánterületen elsősorban az önkormányzat és a tulajdonos kötelessége a növényzet eltávolítása a biztonsági övezetből.

Amennyiben az önkormányzatnak vagy a magánszemélynek nincs kapacitása a gallyazás, illetve a növényzet eltávolításának kivitelezésére, úgy azt csak gallyazással foglalkozó minősített vállalkozó végezheti el. A növényi hulladékok elszállítása közterületen az önkormányzat, magánterület esetén a tulajdonos kötelessége.

Amennyiben az említett feladatnak nem tudnak eleget tenni, kérem keressék a feladat elvégzésére minősítéssel bíró Zúzda Kft.-t. (7261 Taszár, 150/360 hrsz.)

Amennyiben az érintett terület tekintetében nem érkezik visszajelzés, hogy az önkormányzat, vagy ingatlan tulajdonos végzi el a szükséges munkálatokat a szolgáltató azt – esztétikai szempontok figyelmen kívül hagyásával – elvégezteti!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét! Segítő közreműködésüket tisztelettel köszönöm!

Kelt: Gölle, 2024. június 9.

Dr. Hegedüs István Dániel s. k.,
jegyző

 

Fakivágás_EON_hirdetmény_2024