Pályázat jegyző munkakör/feladatkör betöltésére

Pályázat jegyző munkakör/feladatkör betöltésére

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  15869
Intézményi iktatószám:  G/371/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GÖLLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályok által a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Gölle
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Gölle, Büssü, Kisgyalán és Szentgáloskér települések által létrehozott intézmény, vezetője a jegyző.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.A próbaidő időtartama: 6 hónap. A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton Gölle Községi Önkormányzat címén 7272 Gölle, Petőfi S. u. 2/b . Novák Márk polgármester részére címezve.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  •   Büntetlen előélet
  •   Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  •   Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  •   Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Üzleti ismeretek, ügyitel és jog, tovább nem bontható, Kttv. 247. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak.
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
  anyakönyvi szakvizsga megléte, önkormányzati ASP rendszer ismerete
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  •   végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  •   fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  •   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  •   hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.26. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  Gölle, Büssü, Kisgyalán, Szentgáloskér polgármesterei lakosságszám arányosan közösen döntenek.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.20. 00:00
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/15869