Hírek

Idősek Napja

Kisgyalán Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében tisztelettel és szeretettel meghívom Kisgyalán nyugdíjas lakosait a 2018. december 14-én (pénteken) 15.00 órakor a Kultúrházban tartandó Idősek Napja rendezvényre! Horváth Zoltán polgármester...

Read More

Közmeghallgatás

Kisgyalán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2018. december 13. napján (csütörtök) 17 órától a Kultúrházban (Szabadság tér 15.). Napirendek: Beszámoló az Önkormányzat elmúlt egy éves munkájáról Lakossági kérdések, hozzászólások Mindenkit tisztelettel várnak a község képviselői! Horváth Zoltán polgármester...

Read More

TÁJÉKOZTATÁS KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.   Milyen engedélyt ad ki a jegyző?   A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges   olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai...

Read More